It always seems impossible until it’s DONE

CommunicatieKrachten is een krachtenbundel van zeer ervaren communicatieprofessionals. Onder het motto “De kracht van samenwerken” wordt in wisselende projectteams gewerkt aan grote en kleine communicatieprojecten. Het samenbrengen van experts op elk denkbaar deelgebied in de communicatie maakt dat wij vol overtuiging onszelf positioneren als dé specialist op communicatiegebied. Deze grote diversiteit aan zelfstandigen kan niet floreren zonder dat daar een sterk bestuur boven staat. Een stuurgroep die het voortouw neemt in het oppakken van acquisitiekansen, de voortgang bewaakt binnen lopende projecten, de financiën beheert en werkt aan een constructief relatiebeheer. De tweelaagse platte organisatie die zo is ontstaan kent een heel eigen dynamiek doordat er gewerkt wordt met zelfstandigen. Vanuit de stuurgroep wordt er dan ook veel aandacht besteed aan het leggen van verbintenissen. Bij de selectie van nieuwe leden wordt niet alleen gekeken naar de vakkennis en ervaring die men meebrengt, maar ook of de persoonlijkheid past binnen de groep en bij deze heel specifieke vorm van samenwerking. Van elk lid wordt een proactieve bijdrage verwacht en wordt tijd geïnvesteerd in het samen doen. Vakinhoudelijk, persoonlijk, maar ook in bijvoorbeeld de overdracht van kennis. Zo werken we samen, spelen we samen en leren we samen. Kortom, de kracht van samenwerken!

  • Communicatiestrategie

Communicatiestrategie