Design Thinking uitgelegd

Design Thinking is een werkwijze om nieuwe ideeën te bedenken en uit te werken. De werkwijze bestaat uit 5 stappen en voor elke stap zijn praktische methoden bedacht om uit te werken. Je kunt het hele proces doorlopen of methoden uit de verschillende stappen los gebruiken. In deze blog lees je daar meer over!

Design thinking is een beproefde methode

Design Thinking is niet nieuw. In de jaren ’70 publiceerde Peter Rowe van de Harvard Graduate School of Design al een boek over het onderwerp. Sindsdien wordt de methode door veel bedrijven gebruikt. Zo gebruikte Google het om zijn VI-bril ‘Google Glass’ te testen en Ikea gebruikt de aanpak bij al haar productontwikkeling. Marcus Engman, hoofd Design bij Ikea, zegt daarover: “Often Our product developers are educated as designers. They don’t work as designers but lead the projects from a design thinking point of view”.

De 5 stappen van Design Thinking

Design Thinking bestaat uit de stappen: empathise, define, ideate, prototype en test. Allereerst wordt gekeken naar de gebruiker. Wat wil hij en waar loopt hij tegenaan? Vervolgens wordt het probleem beschreven in een probleemstelling. Daarna worden alle mogelijk ideeën voor dit probleem benoemd in een brainstormsessie. Het beste idee wordt uitgewerkt tot prototype en getest bij de doelgroep. Zijn zij tevreden? Zo ja, dan komt het product op de markt, zo niet, dan wordt de cyclus vanaf de brainstormsessie herhaald.

Design Thinking volgens een vormgever

Wat wij vooral handig vinden, zijn de verschillende methodes die je per stap met Design Thinking kunt gebruiken. Die methodes zijn praktisch en leveren bruikbaar resultaat op. Voor stap 1 kun je bijvoorbeeld het ‘empathy canvas’ gebruiken. Je beantwoordt een aantal vragen over de klant en zijn probleem. Die antwoorden zet je bij elkaar op een A4 en dat geeft direct inzicht in de wensen van de klant. Je hoeft ook niet alle stappen te doorlopen. Ik gebruik de methodes ook los voor verschillende opdrachten”.

Creatief nadenken met Design Thinking

Design Thinking helpt je om op een nieuwe manier te kijken naar bestaande dingen. Tijdens een cursus hierover werd het voorbeeld van een sok gebruikt. “We gebruikten de methode ‘brainstormsessie’ voor stap 3 ‘ideate’ en bedachten allerlei toepassingen voor een sok, zoals de sok als handpop gebruiken of ophangen om iets in te bewaren. De cursusleider vroeg ons echt ‘out-of-the-box’ te denken en uiteindelijk bedachten we dat je de sok ook om de kluit van een plant kunt doen en in de grond poten. De sok is dan van afbreekbaar materiaal. Dat doet Design Thinking! Het helpt je creatief na te denken”.

Brainstormsessies met CommunicatieKrachten

Wij hebben Design Thinking voor meerdere opdrachtgevers van CommunicatieKrachten gebruikt. “Voor VerhuisLab hebben we een ‘empathy canvas’ gemaakt, voor Buitencentrum een filmpje om ons prototype te presenteren en voor Dichterbij een elevator pitch om een voorstel voor een Hackathon te presenteren. Voor CommunicatieKrachten hebben we gekeken naar de welbekende ‘Golden Circle’ als startpunt om ideeën te genereren voor onze strategie”.

Loop jij tegen een communicatie of vormgeving probleem aan of wil jij een keer brainstormen over een ander onderwerp? Neem dan contact op met CommunicatieKrachten.

Campagnes

Foto van werknemer Guy
  • Yoga op de brug in Nijmegen

Crisiscommunicatie

Social media

Contentcreatie